Duurzame teelt

Een duurzame teelt is voor ons een continue zoektocht naar verbetering. We hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om minder energie en water te verbruiken. Ook kweken we sterke slaplanten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

Salanova-groen

 

80% reductie

Sla heeft warmte nodig om te kunnen groeien. Toch hebben we in de afgelopen jaren het gasverbruik van ons bedrijf met 80% weten te verlagen. We konden een forse besparing realiseren door onze kluitsla op één meter hoogte boven de grond te laten groeien en door een nieuw verwarmingssysteem waarbij we warmte in de grond opslaan. Bovendien is ons teeltsysteem zo ingericht dat onze kas altijd zo veel mogelijk slaplanten telt. De afstand tussen de goten stemmen we af op de groeifase van de slaplanten. Het resultaat: minder energieverbruik per krop sla.

Regenwater recyclen

Luchtfoto overdag

Op ons bedrijf gebruiken we alleen regenwater. We verzamelen alle regen in grote watertanks. Dit water gebruiken we voor de watergoten waarin de kluitsla groeit. De watergoten vormen een gesloten systeem. Het gebruikte water gaat naar een zuiveringsinstallatie en gebruiken we opnieuw.
Zo verspillen we vrijwel geen water.

Zoektocht

Vanzelfsprekend gebruiken we ook groene stroom op ons bedrijf. De komende jaren zullen we blijven zoeken naar manieren om kringlopen te sluiten, energie en water te besparen en andere slimme oplossingen te bedenken voor een duurzame teelt van kluitsla van constant hoge kwaliteit. Waar mogelijk werken we in deze zoektocht samen met andere innovatieve bedrijven.